Kurumsal WiFi Çözümleri

Kurumsal WiFi Çözümleri planlaması çok dikkatli analiz ve keşif gerektirmektedir. WiFi protokollerinin yapısı gereği access pointler hub gibi çalışmaktadır ve aynı anda sadece bir client cihazla haberleşebilmektedir, bu sürede diğer client cihazlar mevcut haberleşmenin bitmesini beklemektedir. Bu sebeple planlama yapılırken sinyal gücünün yanı sıra bağlanacak cihaz sayısı ve trafik tipini analiz etmek çok kritiktir.